มาตรการเข้า-ออกของจังหวัดเชียงราย

ดูเพิ่มเติม

สถานการณ์โควิดของประเทศและจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ดูเพิ่มเติม

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์/การดำเนินงานของจังหวัด

คำแนะนำสำหรับประชาชน

×
×

บริหารจัดการ

×

เลือกเมนู